Taxaties,

werk voor de specialist...
Wij zijn zeer ervaren op het gebied van waardebepalingen en taxaties, zowel in de particuliere sector als op het gebied van bedrijfsmatig onroerend goed.

Taxaties worden uitgevoerd in opdracht van particulieren, pensioenfondsen, notarissen, advocaten, boekhoud- en accountantskantoren, bedrijven, woningbouwverenigingen, curatoren, banken, overheidsinstellingen en dergelijke.

Deze taxaties kunnen nodig zijn bij aan- of verkoop van onroerend goed, het verkrijgen van een hypotheek, boedelscheiding, voor de beoordeling van de juistheid van de gemeentelijke aanslag Onroerend Zaakbelastingen, meningsverschillen met de fiscus enzovoort.